Màng Pe - Màng chít

Xem giỏ hàng “Xốp Pe Foam 0.5mm” đã được thêm vào giỏ hàng.