Màng Pe - Màng chít

Xem giỏ hàng “MSP: 20cm x 100m – Cuộn xốp hơi bọc hàng. xốp giảm chấn bóng khí” đã được thêm vào giỏ hàng.