Màng Pe - Màng chít

Xem giỏ hàng “MSP: 40cm x 100m – Cuộn xốp hơi, xốp bóng khí, xốp bóp nổ bọc hàng” đã được thêm vào giỏ hàng.