Cuộn màng xốp hơi

Xem giỏ hàng “MSP : 60cm x 100m – Cuộn xốp hơi, Cuộn màng xốp hơi, xốp bọc hàng, xốp khí” đã được thêm vào giỏ hàng.