Cuộn màng xốp hơi

Xem giỏ hàng “MSP: 1m x100m – Cuộn xốp hơi, bong bóng gói hàng, xốp khí, xốp bọc hàng giảm chấn” đã được thêm vào giỏ hàng.